شرکت عمرانی نوین ساز ابنیه آکام


سال ۱۳۹۵ تعاونی ابنیه آکام اولین پروژه خود را به اسم مانیا در منطقه شمال تهران (نمک آبرود) آغاز کرد که هم اکنون به پایان رسیده است بعد از آن در سال ۱۳۹۶ بود که زمزمه ای از آغاز پروژه منحصر به فردی به گوش می رسید .

 

نارنجستان 1


از دلایل منحصر به فرد بودن پروژه، به لوکیشن آن و همچنین کم واحد بودن پروژه اشاره کرد.
نام پروژه پروژه نارنجستان 1 گذاشته شد و همین عدد ۱ در کنار نارنجستان نوید پروژه های بعدی و متفاوتی را در منطقه می داد.


عضو گیری پروژه نارنجستان ۱ ، نسبت به دیگر پروژه های تعاونی ابنیه آکام به طول انجامید که دلیل آن ،خریداران پیش فروش هنوز به مرحله اعتبار سنجی و شناخت نسبت به این پروژه و تعاونی سازنده آن نرسیده بودند به همین دلیل پذیره نویسی اولین پروژه در فاصله زمانی بیشتری نسبت به پروژه های بعدی این تعاونی انجام پذیرفت .


در پذیره نویسی پروژه نارنجستان ۱ ، ملاک را روی تمامی واحدها  با متراژ ۱۳۰ مترقرار دادند .
۲ بلوک ۱۱ طبقه ،که ۷ طبقه آن مسکونی ۳ طبقه پارکینگ و ۱ طبقه لابی دارد.

 

شماره دفتر کلبینو : 

021-48243

 

نارنجستان 2


مرحله جواز پروژه ۱ سال به طول انجامید و در فاصله زمانی  گرفتن جواز پروژه نارنجستان ۱، عضو گیری پروژه پروژه نارنجستان 2 آغاز شد .


استقبال از پروژه نارنجستان ۲ خوب بود دلیل این امر آن بود که افرادی که در نارنجستان ۱ سرمایه گذاری کرده بودند به سود خوبی رسیده بودند و زمانی که عضو گیری پروژه نارنجستان ۲ تمام شد ۱ ماه بعد عملیات گودبرداری و فوندانسیون آغاز شد. پروژه نارنجستان ۲ هم اواخر سال ۱۳۹۷ استارت زده شد .


سال ۹۸ شد و حال نوبت به عضو گیری پروژه نارنجستان 3 رسید، در کمتر از ۱ ساعت پذیره نویسی پروژه پایان یافت.


دلیل آن هم این بود که پروژه نارنجستان ۲ با سرعت فوق العاده ای فعالیت می کرد و در زمانی کم تا ۶ طبقه مثبت بتن و اسکلت کار شده بود.

 نارنجستان 3


با پایان سال ۹۸ گودبرداری پروژه نارنجستان ۱ ،پس از گذشت ۱ سال از گرفتن جواز آغاز شد. پروژه نارنجستان ۳ در این زمان در مرحله فوندانسیون قرار گرفته بود و میتوان گفت که تعاونی ابنیه آکام در منطقه تبدیل به یک برند شده بود و معاملات پروژه های ابنیه آکام نقل محافل املاک شده بود.

 

نارنجستان 4


دقیقا در برج ۳ سال ۱۳۹۹ بود که پذیره نویسی پروژه نارنجستان 4 آغاز شد و به شدت با استقبال رو به رو شد  به طوری که به خیلی از کسانی که پذیره نویسی کردند واحد نرسید و برای آنکه مساوات بین افراد برقرار شود واحدها به صورت 6 دانگ و سه دانگ و یک ونیم دانگی واگذار شد.


زمین نارنجستان ۴ به اصطلاح شسته و رفته ترین زمین مروارید شهر است که دارای سند تک برگ می باشد .
اواخر سال ۱۳۹۹ گودبرداری پروژه نارنجستان ۴ آغاز شد در حالی که در این زمان پروژه نارنجستان ۲ در مرحله نازک کاری قرار گرفته بود و نارنجستان ۱ اسکلت و سفت کاری را تمام کرده بود .

پست های پرطرفدار

آیا سوالی دارید؟

ما به شما کمک می کنیم تا شغل و پیشرفت خود را افزایش دهید.
امروز با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید